top of page

Notificare privind politica de confidențialitate newsletter

Este mai bine să te informezi!

 

Nu schimbă cu nimic lucrurile, dar înțelegi cum funcționează.

Cine suntem?

În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, subscrisa ASOCIAȚIA PLATON având sediul pe Blv. Revoluţiei din1989 nr. 26, ap. 13, Timișoara, Timiș,  vă aducem la cunoștință că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către organizația noastră în condițiile descrise mai jos.

 
Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 
Ce informații colectăm?

Pentru realizarea obiectului nostru de activitate colectăm și prelucrăm, în principiu, următoarele date cu caracter personal:

  • adresă email

În principiu aceste date personale sunt furnizate direct de către persoana vizată și/sau au legătura cu serviciile care urmează să fie puse la dispoziție la solicitarea persoanei vizate.

 
Scopul prelucrării
  1. Newsletter. Datele cu caracter personal sunt prelucrate, ulterior obținerii acordului dumneavoastră, pentru direcționarea către adresa dumneavoastră de email de mesaje care conțin noutăți din domeniul în care activează organizația noastră. 

 
Temei legal

ASOCIAȚIA PLATON prelucrează datele dumneavoastră în baza următoarelor temeiuri legale: încheierea sau executarea unui contract

 
Cum și cui distribuim informațiile dvs. 

Niciodată nu vom dezvălui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile dvs. personale unei terțe părți fără vă notifica și, dacă este cazul, fără a obține consimțământul dvs. Prin excepție, pentru uzul nostru intern vom transmite datele dvs. personale, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoaștere, către următoarele categorii de terți:

(a) companiile care ne furnizează nouă produse și servicii;

(b) terții, cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consultanți externi sau acolo unde legea ne obliga să facem această dezvăluire.

Orice terțe părți către care dezvăluim informațiile dvs. personale în conformitate cu cele de mai sus sunt limitate (prin lege și prin contract) în capacitatea lor de a utiliza informațiile dvs. personale doar în scopurile specific identificate de noi.

 
Cum stocăm datele dvs.

Compania noastră stochează datele cu caracter personal dezvăluite de dvs, atât în format electronic, acestea fiind introduse în aplicații informatice, cât și în format fizic, adică prin intermediul activelor de hârtie.

 

Transferul transfrontalier de date

Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră ASOCIAȚIA PLATON nu transfera datele transferate către țări terțe așa cum sunt ele definite de către Regulamentul nr. 679/2016. Este posibil ca operațiunile Companiei să se extindă în afara granițelor țării, către țări din SEE sau organizații internaționale, atunci când operațiunile și nevoile companiei în ceea ce privește resurse tehnologice, de procesare și de comunicare să nu se pot limita la disponibilitățile locale. În acest context, este posibil ca datele personale să fie transferate în exterior, cu respectarea normelor legale în vigoare.

  
Perioada de stocare

Păstrăm cea mai mare parte a datelor dvs. personale timp de 5 ani de la ultima interacțiune. Păstrăm datele dvs. personale inclusiv după trecerea perioadei standard dacă este rezonabil necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (inclusiv solicitările autorităților), pentru respectarea cerințelor din reglementările legale, aplanarea litigiilor, menținerea securității, prevenirea fraudelor și a abuzurilor.

 
Drepturile tale

Normele legale în vigoare prevăd 9 drepturi specifice în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, care pot fi exercitate în măsura în care nu aduc atingere drepturilor și libertăților altora. Aceste drepturi sunt prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor (articolele 12-22): 1. Dreptul de acces la date; 2. Dreptul la rectificarea datelor; 3. Dreptul la ștergerea datelor; 4. Dreptul la restricționarea prelucrării; 5. Dreptul la portabilitatea datelor; 6. Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor; 7. Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea; 8. Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal; 9. Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere;

 
Alte informații importante

Monitorizăm şi încercăm să prevenim breșele de securitate. Implementăm mecanisme de securitate concepute să vă protejeze datele. Ne monitorizăm cu regularitate sistemele pentru a detecta posibile vulnerabilități şi atacuri. Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea niciunei informații pe care ne-o trimiteți. Nu există nicio garanție că aceste date nu pot fi accesate, divulgate, modificate sau distruse printr-o breșă sau într-unul dintre sistemele noastre de securitate fizice, tehnice sau administrative. Ne angajăm să protejam datele personale furnizate împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii. ASOCIAȚIA PLATON își ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră ASOCIAȚIA PLATON nu utilizează decizii automatizate așa cum sunt ele definite în art.22 din Regulamentul nr. 679/2016. Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră ASOCIAȚIA PLATON nu utilizează profilare așa cum așa cum este definită în art.22 din Regulamentul nr. 679/2016,

 
Securitate

Ne angajăm să protejam datele personale furnizate împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii. ASOCIAȚIA PLATON își ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate.

 
Responsabilului cu protecția datelor & Informații de contact

Responsabil      Răzvan Petrea

Email                 legaldesk.ro@gmail.com

bottom of page